Au-kurssi yleinen haku 31.5.2021 - 31.12.2021

Täytä mahdollisimman tarkasti hakulomakkeen kaikki kohdat.

Saat sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.

Voit valita vain yhden, tai useamman sinulle sopivan kurssiajankohdan. Huomaa, että sitoudut osallistumaan myös alku- ja jälkijaksoihin verkossa.Kerro kaikki lääkärin toteamat sairaudet. Kerro myös olemassa olevat sairauksiin liittyvät oirehdinnat, joita sinulla on.

Kerro omin sanoin taloudellisesta ja sosiaalisesta elämäntilanteestasi.Olettaen, että työ- ja toimintakykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä, minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työ- ja toimintakyvyllesi.

Kerro kaikki ruoka-aine allergiasi ja muut mahdolliset allergiat kuten lääkeaineallergiat.

Yksi alkoholiannos on 0,33l pullo siideriä/ olutta, 12 cl lasi viiniä, tai 4cl väkeviä.


Olen tietoinen, että kaikki terveydentilaani koskeva ja muu kurssivalinnan kannalta merkittävä tieto tulee ilmoittaa tässä hakulomakkeessa. 
Mikäli kurssin aikana tulee ilmi, että olen jättänyt kertomatta kurssin kannalta oleellisia tietoja, voidaan kurssi keskeyttää kohdaltani omakustanteisesti. 


Maksajan tiedot
Rekisteriote
YHTEISTYÖSSÄ